Raúl Domínguez

Partit: Sensa grup
Càrrec: Mobilitat i Transports
Contacte: rdominguez@llucmajor.org

Dedicació parcial de 6 hores: 34.546,75 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia.

Declaració de bens i d’activitats