Contractes, Convenis, Subvencions

Contractacions.

Anuncis de contractes menors
Relació de contractes menors
Consulta de les contractacions

Convenis, encàrrecs de gestió i subvencions.

Relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l’Ajuntament
Relació de convenis amb indicació de les parts signants, objecte i ,si escau, les obligacions econòmiques acordades.