Subvencions 2020

Objectiu estratègic: FOMENT DE LA CULTURA
Partida pressupostàriaBeneficiariObjecteImport
050000 333 489000FUNDACIÓ TONI CATANYFoment de l’activitat artística de persones del municipi amb repercusió internacional20.000€
050000 334 48014FUNDACIÓ ALZINAIRESFoment de la cultura popular1.500€
Objectiu estratègic: ACCIÓ SOCIAL
Partida pressupostàriaBeneficiariObjecteImport
010000 231 48003FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITATFomentar la Cooperació internacional mitjançant el desenvolupament dels valors de la solidaritat10.000€
070000 231 48005ASSOCIACIÓ D’AJUDA A L’ACOMPANYANT DEL MALALT ADDAFomentar la solidaritat i ajuda cap a les persones i famílies que s’han de desplaçar fora de Mallorca per malalties10.000€
070000 231 48007PROJECTE HOMEAjuda a persones amb problemes de drogoadicció10.000€
070000 231 48006PROJECTE JOVEFomentar la integració de joves amb dificultats10.000€
070000 231 48008ASSOCIACIÓ MATER MISERICORDIAEAjuda a persones i famílies amb discapacitat10.000€
Objectiu estratègic: FOMENT DE L’ESPORT
Partida pressupostàriaBeneficiariObjecteImport
100002 340 48000Clubs esportius i associacions esportivesFomentar l’esport en totes les categories i clases25.000€

Pla estratègic de subvencions de l’exercici 2020