Maria Francisca Lascolas Rosselló

Partit: Partit Popular
Càrrec: 3era Tinent de Batle, Educació, Cultura i Ocupació
Contacte: flascolas@llucmajor.org

Dedicació exclusiva: 42.129,00 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia.

Llucmajorera, nascuda al 1986. Llicenciada en Pedagogia per la UIB i especialista en AL per la UNED.

A la legislatura 2011-15 vaig ser regidora d’educació i cooperació local. He treballat dins de l’àmbit educatiu en el sector privat.

Declaració de bens i d’activitats