Maria Barceló Calviño

Partit: Més – APIB
Càrrec: Regidora membre de l’oposició.

Contacte: mbarcelo@llucmajor.org

Els regidors sense dedicació percebran, en concepte de indemnització per assistència fins un import màxim anual de 12.600 €, que es percebran per l’assistència efectiva al Ple: 630 € i a Comissió informativa: 210 €

Dades Biogràfiques

Nascuda a Llucmajor el 1976. Mare de dos fills.Llicenciada en biologia per la UIB, especialista universitària en microbiologia.

Professora de secundària des de l’any 2000, actualment a l’IES Llucmajor.

Regidora des de l’any 2015. Regidora d’educació durant la legislatura 2015-2019.

Declaració de bens i d’activitats