Jaume Julià Oliver Vallès

Partit: PSOE
Càrrec: Portaveu Municipal


Contacte: jjoliver@llucmajor.org

Dedicació parcial de 3 hores: 20.279,04 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia.

Declaració de bens i d’activitats