Grups municipals

Xarxes socials

Assignacions econòmiques dels grups polítics municipals.
El pressupost municipal de l’Ajuntament de Llucmajor preveu una assignació econòmica mensual de 600 € per a cada grup polític, i de 100 € per regidor electe, d’acord amb el detall següent:

PartitXarxes Socials
Nota: Aquesta taula pot no estar ordenada per nombre de regidors municipals.
PartitAssignació per grupAssignació per regidorsTOTAL
600 € 400 €1000 €
600 €700 €1300 €
600 €200 €800 €
600 €200 €800 €
600 €100 €700 €
600 €300 €900 €
600 €100 €700 €
Nota: Aquesta taula pot no està ordenada per nombre de regidors municipals.