Grups municipals

Xarxes socials

PartitXarxes Socials
Nota: taula ordenada per nombre de regidors municipals.

Assignacions econòmiques dels grups polítics municipals.
El pressupost municipal de l’Ajuntament de Llucmajor preveu una assignació econòmica mensual de 400 € per a cada grup polític, i de 75 € per regidor electe, d’acord amb el detall següent:

PartitAssignació per grupAssignació per regidorsTOTAL
400 €375 €775 €
400 €375 €775 €
400 €150 €550 €
400 €150 €550 €
400 €150 €550 €
400 €75 €475 €
400 €75 €475 €
400 €75 €475 €
Nota: taula ordenada per nombre de regidors municipals.