Anuncis de contractes menors

EXP. 2023/361M CONTRACTE PRIVAT

Arrendament de local per destinar-lo a oficina de serveis socials comunitaris bàsics

Memòria justificativa
Quadre de característiques
Model d’oferta econòmica
Model declaració responsable

Data de publicació: 18/01/2023
Data de finalització de presentació d’ofertes: 25/01/2023
EXP. 2022/13512L CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT

Subscripció a la base de dades d’informació jurídica «El Consultor Integra Temáticas»

Memòria justificativa
Quadre de característiques
Model d’oferta econòmica

Data de publicació: 23/12/2022
EXP. 11846D. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

Calibració dels aparells mesuradors de les piscines municipals de s’Arenal i Llucmajor

Memòria justificativa
Quadre de característiques
Model d’oferta econòmica
Model declaració responsable

Data de publicació: 07/12/2022
Data de finalització de presentació d’ofertes: 15/12/2022
Enllaç tauler d’anuncis municipal: Anunci
EXP. 11849N. CONTRACTE MENOR D’OBRA

Reparació i pintura de la façana del pavelló 1 del
Poliesportiu Municipal de Llucmajor


Memòria justificativa
Quadre de característiques
Justificació de la necessitat del contracte
Informe arquitecte no projecte
Model d’oferta econòmica
Model declaració responsable

Data de publicació: 07/12/2022
Data de finalització de presentació d’ofertes: 15/12/2022
Enllaç tauler d’anuncis municipal: Anunci
EXP. 12071G. CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT

Subministrament d’un acumulador i un intercanviador
per a la piscina municipal de Llucmajor


Memòria justificativa
Quadre de característiques
Model d’oferta econòmica
Model declaració responsable

Data de publicació: 07/12/2022
Data de finalització de presentació d’ofertes: 15/12/2022
Enllaç tauler d’anuncis municipal: Anunci
EXP. 12074F. CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT

Substitució de l’interacumulador i la placa solar dels
vestidors del camp 2 de futbol de Llucmajor


Memòria justificativa
Quadre de característiques
Model d’oferta econòmica
Model declaració responsable

Data de publicació: 07/12/2022
Data de finalització de presentació d’ofertes: 15/12/2022
Enllaç tauler d’anuncis municipal: Anunci
EXP. 12084V. CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT

Adquisició d’un netejafons per a les piscines municipals
de Llucmajor i s’Arenal


Memòria justificativa
Quadre de característiques
Model d’oferta econòmica
Model declaració responsable

Data de publicació: 07/12/2022
Data de finalització de presentació d’ofertes: 15/12/2022
Enllaç tauler d’anuncis municipal: Anunci
EXP. 12109L. CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT

Subministrament i instal·lació d’un descalcificador per a
la piscina municipal de s’Arenal


Memòria justificativa
Quadre de característiques
Model d’oferta econòmica
Model declaració responsable

Data de publicació: 07/12/2022
Data de finalització de presentació d’ofertes: 15/12/2022
Enllaç tauler d’anuncis municipal: Anunci
EXP. 12215X. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

Manteniment dels camps de futbol del municipi de
Llucmajor


Memòria justificativa
Quadre de característiques
Model d’oferta econòmica
Model declaració responsable

Data de publicació: 07/12/2022
Data de finalització de presentació d’ofertes: 15/12/2022
Enllaç tauler d’anuncis municipal: Anunci
EXP. 12216B. CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT

Subministrament i instal·lació de la sonorització del
camp de futbol 11 del Poliesportiu Municipal de s’Arenal


Memòria justificativa
Quadre de característiques
Model d’oferta econòmica
Model declaració responsable

Data de publicació: 07/12/2022
Data de finalització de presentació d’ofertes: 15/12/2022
Enllaç tauler d’anuncis municipal: Anunci
EXP. 12217N. CONTRACTE MENOR D’OBRA

Substitució dels cables de la cúpula de la piscina
municipal de s’Arenal


Memòria justificativa
Quadre de característiques
Justificació de la necessitat del contracte
Informe arquitecte no projecte
Model d’oferta econòmica
Model declaració responsable

Data de publicació: 07/12/2022
Data de finalització de presentació d’ofertes: 15/12/2022
Enllaç tauler d’anuncis municipal: Anunci
EXP. 12218J. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

Reparació de les goteres existents en el pavelló 2 del
Poliesportiu Municipal de Llucmajor


Memòria justificativa
Quadre de característiques
Model d’oferta econòmica
Model declaració responsable

Data de publicació: 07/12/2022
Data de finalització de presentació d’ofertes: 15/12/2022
Enllaç tauler d’anuncis municipal: Anunci