Ordres del dia i actes íntegres dels plens municipals de l’any 2019

Ordre del dia Ple 27 11 2019

Acta Ple 27 11 2019

Ordre del dia Ple Extraordinari 13 11 2019

Acta Ple Extraordinari 13 11 2019

Ordre del dia Ple 30 11 2019

Acta Ple 30 10 2019

Ordre del dia Ple Extraordinari 16 10 2019

Acta Ple Extraordinari 16 10 2019

Ordre del dia Ple 25 09 2019

Acta Ple 25 09 2019

Ordre del dia Ple 07 08 2019

Acta Ple 07 08 2019

Ordre del dia Ple 31 07 2019

Acta Ple 31 07 2019

Ordre del dia Ple Extraordinari 10 07 2019

Acta Ple Extraordinari 10 07 2019

Ordre del dia Ple Extraordinari 26 06 2019

Acta Ple Extraordinari 26 06 2019

Ordre del dia Ple Extraordinari 12 06 2019

Acta Ple Extraordinari 12 06 2019

Ordre del dia Ple 29 05 2019

Acta Ple 29 05 2019

Ordre del dia Ple Extraordinari 24 05 2019

Acta Ple Extraordinari 24 05 2019

Ordre del dia Ple 24 04 2019

Acta Ple 24 04 2019

Ordre del dia Ple Extraordinari 30 03 2019

Acta Ple Extraordinari 30 03 2019

Ordre del dia Ple 27 03 2019

Acta Ple 27 03 2019

Ordre del dia Ple 27 02 2019

Acta Ple 27 02 2019

Ordre del dia Ple Extraordinari 21 02 2019

Acta Ple Extraordinari 21 02 2019

Ordre del dia Ple 30 01 2019

Acta Ple 30 01 2019