Pressupostos òrgans descentralitzats

Patronat de residència de persones majorsMolí d’en Gaspar
Pressupostos 2020Pressupostos 2020
Pressupostos 2019
Pressupostos 2018
Pressupostos 2017
Pressupostos 2016Pressupostos 2016
Pressupostos 2015Pressupostos 2015
Pressupostos 2014Pressupostos 2014
Pressupostos 2013Pressupostos 2013