Francisca Almagro Peset

Partit: PSOE
Càrrec: Regidora
Contacte: falmagro@llucmajor.org

Els regidors sense dedicació percebran, en concepte de indemnització per assistència fins un import màxim anual de 12.139,44 €, que es percebran per l’assistència efectiva al Ple:606,96 € i a Comissió informativa:202.33 €.

Dades Biogràfiques

Nascuda a Llucmajor el 23 d’agost de 1986.

Com a amant dels infants, va estudiar el grau superior d’educació infantil, el qual li va permetre treballar durant molts d’anys en escoletes infantils i fins i tot ser la directora de la seva pròpia escoleta.

El passat mes de maig del 2015 s’engrescà en el món de la política com a regidora de Polítiques Actives d’Ocupació i Joventut.

Li agrada el futbol —esport que va practicar durant 12 anys i el qual li va ensenyar molts de valors—, la música, estar en família i gaudir amb els amics.

Declaració de bens i d’activitats