Eduardo Eugenio Zúñiga Solari

Partit: PODEMOS
Càrrec: Portaveu Municipal
Contacte: eezuniga@llucmajor.org

Els regidors sense dedicació percebran, en concepte de indemnització per assistència fins un import màxim anual de 12.139,44 €, que es percebran per l’assistència efectiva al Ple: 606,96 € i a Comissió informativa: 202.33 €.

Dades Biogràfiques

Desde el año 1986 hasta el año 2014 mi vida profesional estuvo ligada al mundo de la comunicación en el ámbito de la televisión. En 2014 empecé a colaborar en el ámbito político con el partido PODEMOS. El año 2015 tuve el honor de ser jefe de campaña en las islas Baleares, en la legislatura 2015 – 2019 fuí Director Insular de comunicación en el Consell Insular de Mallorca.

Declaració de bens i d’activitats