Deute públic

Capital viu aDeute bàncari
+
operacions de tresoreria (€)
31 de desembre de 200215.817.385,02 €
31 de desembre de 200317.972.789,09 €
31 de desembre de 200421.381.220,12 €
31 de desembre de 200522.080.412,20 €
31 de desembre de 200630.166.957,48 €
31 de desembre de 200730.702.099,13 €
31 de desembre de 200833.094.425,36 €
31 de desembre de 200944.224.402,59 €
31 de desembre de 201042.265.309,95 €
31 de desembre de 201139.020.255,16 €
31 de desembre de 201253.750.542,10 €
31 de desembre de 201349.739.043,08 €
31 de desembre de 201442.086.821,72 €
31 de desembre de 201534.814.805,26 €
31 de desembre de 201627.897.849,25 €
31 de desembre de 201722.202.249,57 €
31 de desembre de 20182.441.434,41 €
31 de desembre de 20190,00 €
31 de desembre de 20200,00 € (previst)